Dzieje się!!!

Półkolonie „Lato w mieście 2019”

Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 16 lat na bezpłatne oraz płatne półkolonie „Lato w mieście 2019”.

Istnieje możliwość udziału dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej za częściową odpłatą 100 zł za turnus (skierowanie MCPR Zamość lub pedagog szkolny).

Terminy półkolonii:

I turnus: 24.06.2019 – 05.07.2019

II turnus: 08.07.2019 – 19.07.2019

III turnus: 22.07.2019 – 02.08.2019

W programie gry i zabawy sportowo-rekreacyjne, taneczne, konkursy, quizy, wyjścia do kina, do ZOO, na krytą pływalnię, do krainy zabaw „Jaś i Małgosia”, manufaktury słodyczy „Tęcza”, do kręgielni, wycieczki po Zamościu i Roztoczu. Uczestnicy otrzymają wyżywienie – drugie śniadanie, obiad i podwieczorek.

Odpłatność za jeden turnus wynosi 500 zł.

Szczegółowe informacje oraz zapisy pod nr telefonu (84) 627-92-94
lub w siedzibie stowarzyszenia „Otwarte Serca” w godz. 13.00-18.00.

Półkolonie „Lato w mieście 2018”

Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 16 lat na bezpłatne oraz płatne półkolonie „Lato w mieście 2018”.

Półkolonie bezpłatne adresowane są do dzieci, które zostaną skierowane
na wypoczynek przez pedagoga szkolnego lub pracownika socjalnego,
w związku z trudną sytuacją rodzinną dziecka (rodzina niepełna, wielodzietna, itp.).

Terminy półkolonii:

I turnus: 25.06.2018 – 06.07.2018

II turnus: 09.07.2018 – 20.07.2018

III turnus: 23.07.2018 – 03.08.2018

W programie gry i zabawy, wyjścia do kina, do ZOO, na krytą pływalnię,
do krainy zabaw „Jaś i Małgosia”, manufaktury słodyczy „Tęcza”, do kręgielni. Ponadto zajęcia rekreacyjno-sportowe, wycieczki po Zamościu i Roztoczu. Uczestnicy otrzymają wyżywienie – drugie śniadanie, obiad i podwieczorek.

Odpłatność za jeden turnus wynosi 400 zł.

Szczegółowe informacje oraz zapisy pod nr telefonu (84) 627-92-94
lub w siedzibie stowarzyszenia „Otwarte Serca” w godz. 13.00-18.00.

Półkolonie „Lato w mieście 2017”

Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 16 lat na bezpłatne oraz płatne półkolonie „Lato w mieście 2017”.

Półkolonie bezpłatne adresowane są do dzieci, które zostaną skierowane
na wypoczynek przez pedagoga szkolnego lub pracownika socjalnego,
w związku z trudną sytuacją rodzinną dziecka (rodzina niepełna, wielodzietna, itp.).

Terminy półkolonii:

I turnus: 26.06.2017 – 07.07.2017

II turnus: 10.07.2017 – 21.07.2017

III turnus: 24.07.2017 – 04.08.2017

W programie gry i zabawy, wyjścia do kina, do ZOO, na krytą pływalnię,
do krainy zabaw „Jaś i Małgosia”, manufaktury słodyczy. Ponadto zajęcia rekreacyjno-sportowe, wycieczki po Zamościu i Roztoczu. Uczestnicy otrzymają wyżywienie – drugie śniadanie, obiad i podwieczorek.

Odpłatność za jeden turnus wynosi 400 zł.

Szczegółowe informacje oraz zapisy pod nr telefonu (84) 627-92-94
lub w siedzibie stowarzyszenia „Otwarte Serca” w godz. 13.00-18.00.

Półkolonie „Lato w mieście 2016”

Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 16 lat na bezpłatne oraz płatne półkolonie „Lato w mieście 2016”.

Terminy turnusów kolonii bezpłatnych:

27.06.2016-08.07.2016

11.07.2016-22.07.2016

Kolonie bezpłatne adresowane są do dzieci, które zostaną skierowane na wypoczynek  przez pedagoga szkolnego lub pracownika socjalnego.

Terminy turnusów kolonii płatnych:

27.06.2016-08.07.2016

11.07.2016-22.07.2016

25.07.2016-05.08.2016

Szczegółowe informacje oraz zapisy (84) 627-92-94

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2014

Stowarzyszenie „Otwarte Serca” w Zamościu w ramach podsumowania kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” zorganizowało w świetlicy środowiskowej, przy
ul. Zamoyskiego 48a zabawę andrzejkową dla dzieci z 3 placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie. Na imprezie były wróżby andrzejkowe, m. in. andrzejkowe kubeczki, andrzejkowe serce, lanie wosku, andrzejkowy wyścig bucików oraz wróżba „Co mnie czeka w przyszłości?”. Ponadto dzieci brały udział w zabawach ruchowo – tanecznych oraz quizach o tematyce zdrowotnej. W trakcie spotkania dzieci otrzymały poczęstunek w postaci kanapek, pączków, owoców oraz napojów. Na koniec odbyła się wspólna zabawa dyskotekowa.

W ramach kampanii zorganizowano również konkurs na plakat, pt. „Jak zdrowo spędzamy wolny czas?”. Konkurs miał na celu pokazanie uczestnikom możliwości właściwego spędzania wolnego czasu bez używek. Dzieci chętnie brały udział
w przygotowywaniu prac. Na koniec wszystkie otrzymały słodkie upominki oraz gadżety kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Doposażenie świetlicy „Słoneczny Promyk”

W ramach Resortowego programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 świetlica „Słoneczny Promyk” została doposażona ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Urzędu Miasta Zamość. Do placówki zostały zakupione m.in. meble, sprzęt komputerowy, piłkarzyki, sprzęt sportowy oraz gry edukacyjne.

 

„Na Roztoczu – ekologia fajna rzecz”

„Na Roztoczu – ekologia fajna rzecz” to tytuł projektu finansowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK. Projekt skierowany jest do wychowanków naszych świetlic. Celem projektu jest kształtowanie wśród dzieci postaw proekologicznych, szacunku dla lokalnego środowiska przyrodniczego. Projekt będzie realizowany poprzez wycieczki edukacyjne, wyjścia do miejsc związanych z recyklingiem, ochroną przyrody, atrakcyjne zajęcia ekologiczne oraz warsztaty trashart.

 

Zajęcia w świetlicach

Od 1 marca 2013r. w ramach zadania publicznego Profilaktyka i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w trzech świetlicach realizowane są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, edukacyjno zdrowotne, artystyczne oraz trening umiejętności społecznych, organizowane są wyjścia do kina oraz wycieczka po Roztoczu. Program finansowany jest z dotacji UM Zamość.

Remont
W 2012 roku został zakończony remont budynku przy ul. Zamoyskiego 48 „A” będącego siedzibą Stowarzyszenia „Otwarte Serca” w Zamościu i placówki wsparcia dziennego „Nasz Drugi Dom”. Koszty remontu pierwszej sali pokryte zostały ze środków pozyskanych przez stowarzyszenie oraz środków Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Zamoyskiego. W trybie pozakonkursowym stowarzyszenie złożyło ofertę do UM Zamość – wkładem własnym stowarzyszenia była praca wolontarystyczna jej członków i stąd pozyskano kwotę 10 tys. zł na montaż i wymianę stolarki okiennej.
13 kwietnia 2012r. w Centrum Kongresowym w Lublinie odbyła się druga edycja charytatywnej imprezy „Taniec z VIP-ami” zorganizowanej przez redakcję „Dziennika Wschodniego”. W trakcie gali finałowej zbierano pieniądze na rzecz czterech świetlic środowiskowych z województwa lubelskiego w tym także dla świetlicy „Nasz Drugi Dom”. Otrzymaliśmy kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na remont.
Dzięki zaangażowaniu i życzliwości Pana Tomasza Kozara, kierownika zamojskiego oddziału Banku BPH S.A., który napisał bardzo dobry projekt w ramach wolontariatu pracowniczego stowarzyszenie uzyskało 8.000 zł. Z obu tych kwot oraz przy wsparciu Zarządu naszej Spółdzielni została wyremontowana druga sala placówki.

Zachowaj Trzeźwy Umysł
W dniu 06.06.2012r. na bazie świetlicy „Nasz Drugi Dom” odbył się Międzyświetlicowy Dzień Dziecka w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł pod hasłem ,,Asertywnie-Trzeźwo-Sportowo. Ruszaj do Przodu Młoda Głowa”. W ramach spotkania wychowankowie przygotowali przedstawienie teatralne, którego głównym przesłaniem było ukazanie zalet zdrowego trybu zycia bez używek i nałogów. Następnie dzieci podzielone na trzy drużyny brały udział w quizie „Czy wiesz, że…?” oraz konkursie plastycznym „Nie, dziękuję”.
Ostatnim elementem były zabawy z chustą animacyjną na świeżym powietrzu.
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni upominkami i nagrodami. Uwieńczeniem zabawy był słodki poczęstunek.
Dwie dziewczynki ze świetlicy „Nasz Drugi Dom” zostały laureatkami konkursu plastycznego „To ja” zorganizowane w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Otrzymały dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Bardzo się cieszymy i gratulujemy zwycięzcom!

Dodaj komentarz