Nasza działalność

Prowadzimy trzy placówki dla dzieci w wieku od 6 do 22 lat:

„NASZ DRUGI DOM” ul. Zamoyskiego 48A
„PRZYTULNY KĄT” ul. Lwowska 15
„SŁONECZNY PROMYK” ul. Obronna 15

Tylko u Nas!!!

ATRAKCYJNIE SPĘDZISZ SWÓJ WOLNY CZAS UCZESTNICZĄC W:

 • zajęciach artystycznych
 • zajęciach kulinarnych
 • zajęciach sportowych
 • edukacyjno-zdrowotnych
 • zajęciach umożliwiających rozwój każdego z Was

 

CO JESZCZE?

Pomożemy Ci w rozwiązywaniu różnych problemów, skorzystasz z rad i wskazówek specjalistów poszerzysz krąg znajomych. W miłej atmosferze spędzisz swój wolny czas.

DODATKOWO MOŻESZ ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM:

 • kolonii
 • półkolonii
 • wycieczek
 • rajdów
 • konkursów o różnej tematyce
 • akcji charytatywnych