• udzielanie doraźnej pomocy w rozwiązywaniu problemów

 • rozwój zainteresowań połączony z nauką efektywnego, ciekawego
  i kreatywnego spędzania czasu wolnego

 • zapobieganie przerwaniu nauki szkolnej oraz niwelowanie niepowodzeń szkolnych u dzieci i młodzieży poprzez codzienną pomoc w nauce,
  w odrabianiu prac domowych oraz poprzez współpracę z rodzinami
  i szkołami

 • kształtowanie umiejętności społecznych, motywowanie do podejmowania aktywności własnej, przygotowywanie do czynnego udziału w życiu społecznym

 • kształtowanie i rozwijanie osobowości, właściwych postaw i umiejętności interpersonalnych wychowanków

 • zapewnienie nieodpłatnej opieki, wychowania i pomocy w nauce dzieciom
  i młodzieży, w szczególności z rodzin przeżywających trudności w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkujących na terenie miasta Zamość

Misją stowarzyszenia jest pomoc dziecku i rodzinie
w środowisku lokalnym, którą realizujemy poprzez:

O nas

Stowarzyszenie „Otwarte Serca” w Zamościu zostało zarejestrowane w bazie KRS 8 czerwca 2002 r. Na terenie miasta prowadzimy trzy placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży:

„Nasz Drugi Dom” 

ul. Zamoyskiego 48a - od stycznia 2002 r.

„Przytulny Kąt” 

ul. Lwowska 23 - od stycznia 2003 r.

„Słoneczny Promyk” 

ul. Obronna 15 - od marca 2009 r.

Zarząd Stowarzyszenia:

Grażyna Nakoneczna - prezes

Lidia Dzięgiel - wiceprezes

Natalia Kraczek - wiceprezes

Ewa Trojanowska - sekretarz

Stowarzyszenie

„Otwarte Serca”

ul. Zamoyskiego 48a
22-400 Zamość
tel./fax (0-84) 62-79-294

 

Twój e-mail
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Prawa autorskie 2020 | Stowarzyszenie Otwarte Serca