Działalność

 2020
 

 • Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego" z dotacji Urzędu Miasta Zamość w okresie od 1 stycznia 2020 r.
  do 31 grudnia 2020 r.

 • Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego, pt. "Remedium" z dotacji Urzędu Miasta Zamość w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 • Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej z dotacji Województwa Lubelskiego poprzez ROPS Lublin w okresie od 1 czerwca 2020 r.
  do 30 listopada 2020 r.

 • Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z dotacji Województwa Lubelskiego poprzez ROPS Lublin
  w okresie od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

 Zrealizowane zadania
 

 • Prowadzenie trzech placówek wsparcia dziennego we współpracy z Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie („Nasz Drugi Dom” od stycznia 2002 r., „Przytulny Kąt”
  od stycznia 2003 r., „Słoneczny Promyk”od marca
  2009 r.).

 • Realizacja programów profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży od 2002 r.
  we współpracy z Urzędem Miasta Zamość.

 • Organizacja wypoczynku zimowego i letniego od 2002 roku we współpracy
  z Urzędem Miasta Zamość oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie.

 • Realizacja projektu "Kompas" - działanie ukierunkowujące rozwój dzieci i młodzieży
  z grup ryzyka we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej
  (PO FIO 2010).

 • Realizacja zadania publicznego "Ku dorosłości" – Program Aktywności Lokalnej
  w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży z dotacji Urzędu Miasta Zamość w 2012 r.

 • Realizacja zadania publicznego "Klubu Byłych Wychowanków" – programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom z dotacji Urzędu Miasta Zamość w 2012 r.

 • Realizacja projektu z dotacji Fundacji Banku Zachodniego WBK "Bank Dziecięcych Uśmiechów" w 2013 r.

 • Realizacja zadania Resortowego Programu Dofinansowania Standardów Placówek Wsparcia Dziennego w 2013 r.

 • Realizacja programów z profilaktyki uzależnień z dotacji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie od 2003 r.

 • Realizacja programu z zakresu wspierania działań na rzecz rodzin z dziećmi znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych z dotacji ROPS Lublin od 2003 r.

 • Realizacja zadania publicznego (Art. 19 a ustawy z d. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
  i patologiom społecznym, pt. „Zdrowy wybór” w 2017 r.

Copyright 2020 | Stowarzyszenie Otwarte Serca

Twój e-mail
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Stowarzyszenie

"Otwarte Serca"

ul. Zamoyskiego 48a
22-400 Zamość
tel./fax (0-84) 62-79-294