2024

 

 • Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego" z dotacji Urzędu Miasta Zamość w okresie od 1 stycznia 2024 r.
  do 31 grudnia 2024 r. W ramach zadania zostaną zrealizowane:
  dożywanie dzieci, doposażenie placówek, wyjścia do kina. itp.

 • Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego, pt. "Ku lepszej przyszłości"
  z dotacji Urzędu Miasta Zamość w okresie od 1 marca 2024 r.
  do 31 grudnia 2024 r. W ramach zadania zostaną zrealizowane: dożywianie dzieci, doposażenie placówek, wyjścia do kina, wycieczka turystyczno-edukacyjna po Roztoczu oraz organizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

 • Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej (ROPS Lublin) w okresie od 1 czerwca 2024 r. do 30 listopada 2024 r. Zadanie polegające na wspieraniu działań na rzecz rodzin z dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych (realizacja Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Lubelskim na lata 2021 - 2025).

   2023

 

 • Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego" z dotacji Urzędu Miasta Zamość w okresie od 1 stycznia 2023 r.
  do 31 grudnia 2023 r. W ramach zadania zostaną zrealizowane:
  dożywanie dzieci, doposażenie placówek, wyjścia do kina. itp.

 • Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego, pt. "Impuls-kontynuacja" z dotacji Urzędu Miasta Zamość w okresie od 6 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. W ramach zadania zostaną zrealizowane: dożywianie dzieci, doposażenie placówek, wyjścia
  do kina, wycieczka turystyczno-edukacyjna po Roztoczu oraz organizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

   2022

 

 • Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego" z dotacji Urzędu Miasta Zamość w okresie od 1 stycznia 2022 r.
  do 31 grudnia 2022 r. W ramach zadania zostaną zrealizowane:
  dożywanie dzieci, doposażenie placówek, wyjścia do kina. itp.

 • Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego, pt. "Impuls" z dotacji Urzędu Miasta Zamość w okresie od 1 marca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. W ramach zadania zostaną zrealizowane: dożywianie dzieci, doposażenie placówek, wyjścia
  do kina, wycieczka turystyczno-edukacyjna po Roztoczu oraz organizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapii oraz kreatywnego myślenia.

   2021

 

 • Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego" z dotacji Urzędu Miasta Zamość w okresie od 1 stycznia 2021 r.
  do 31 grudnia 2021 r. W ramach zadania zostaną zrealizowane:
  dożywanie dzieci, doposażenie placówek, wyjścia do kina, itp.

 • Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego, pt. "Remedium" z dotacji Urzędu Miasta Zamość w okresie od 1 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. W ramach zadania zostaną zrealizowane: dożywianie dzieci, doposażenie placówek, wyjścia 
  do kina, wycieczka turystyczno-edukacyjna po Roztoczu oraz organizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapii, arteterapii i profilaktyki.

   Zrealizowane zadania
 

 • Prowadzenie trzech placówek wsparcia dziennego; współpraca z Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu („Nasz Drugi Dom” od stycznia 2002 r., „Przytulny Kąt”
  od stycznia 2003 r., „Słoneczny Promyk” od marca
  2009 r.).

 • Realizacja programów profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży od 2002 r.;
  współpraca z Urzędem Miasta Zamość.

 • Organizacja wypoczynku zimowego i letniego od 2002 roku; współpraca
  z Urzędem Miasta Zamość oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie.

 • Realizacja projektu "Kompas" - działanie ukierunkowujące rozwój dzieci i młodzieży
  z grup ryzyka; współpraca z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej
  (PO FIO 2010).

 • Realizacja zadania społeczne „Ku dorosłości” - Program Aktywności Lokalnej
  w zakresie przeciwdziałania stronom społecznym młodzieży z dotacji Urzędu Miasta Zamość w 2012 r.

 • Realizacja zadań „Klubu Byłych Wychowanków” - programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom z dotacji Miasta Zamość w 2012 r.

 • Realizacja projektu z dotacji Fundacji Banku Zachodniego WBK "Bank Dziecięcych Uśmiechów" w 2013 r.

 • Realizacja zadań Resort Programu Dofinansowania Standardów Placówek Wsparcia Dziennego w 2013 r.

 • Realizacja programów z profilaktyki uzależnień z dotacji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie od 2003 r.

 • Realizacja programu z zakresu działania na rzecz rodzin z dziećmi będących 
  w trudnych sytuacjach życiowych z dotacji ROPS Lublin od 2003 r.

 • Realizacja zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pt. „Zdrowy wybór” w 2017 r.

   2020
 

 • Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego" z dotacji Urzędu Miasta Zamość w okresie od 1 stycznia 2020 r.
  do 31 grudnia 2020 r.

 • Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego, pt. "Remedium" z dotacji Urzędu Miasta Zamość w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 • Wsparcie społeczne z dotacji Województwa Lubelskiego poprzez ROPS Lublin
  w okresie od 1 czerwca 2020 r. 
  do 30 listopada 2020 r.

 • Zakres realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych z dotacji Województwa Lubelskiego poprzez ROPS Lublin
  w okresie od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Działalność

Stowarzyszenie

„Otwarte Serca”

ul. Zamoyskiego 48a
22-400 Zamość
tel./fax (0-84) 62-79-294

 

Twój e-mail
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Prawa autorskie 2020 | Stowarzyszenie Otwarte Serca